2009. május 19., kedd









A "hallgatók"





















Humorérzék?


























Zsolt a thankák "leszállítója".
















































































































































Május 15-én pénteken abban a kivételes megtiszteltetésben volt részünk, hogy Tiszteletreméltó Láma Csöpel ismét - immár másodszor - Pécsre látogatott. A város szívében található Ifjúsági Ház egyik kicsi, levegős és világos, de meghitt emeleti előadó termében, mintegy 30 főnyi hallgatóságnak tartott egy másfél órás tanítást a szeretet, együttérzés, és az egymás iránti megbecsülés jelentőségéről, vagyis a mindnyájunkban meglévő alapvető jóságról.
A tanítás egy rövid meditációval kezdődött, amelynek segítségével felfedezhettük és értékelhettük a körülöttünk lévő tér, valamint a minket körülvevő emberek jóságát.
Majd a Láma rátért a tanítás címére: Mit mondd Buddha a XXI század emberének?
Tanított arról, hogy a Buddhát nem Indiában, a történelemben, netalán a mitologikus vagy pszichológia témájú könyvekben kell keresni, hanem önmagunkban, és ugyanezt a Buddhát kell másokban is felfedeznünk, a szeret és együttérzés segítségével. Beszélt arról - megteremtve ezzel a megindultság légkörét – hogy, minden lényben az édesanyánkat kell tisztelni, mert ugyanúgy ahogy jelenlegi édesanyák ebben az életünkben mindent megtett azért, hogy életben tartson és felneveljen bennünket, a múltban a számtalan lény ugyanilyen áldozatot hozott értünk. Úgy tapasztaltam, hogy volt akiből szeretet és a hála könnyeit is előcsalogatta ez a mélységes tartalommal bíró gondolat.
Beszélt még a nyugati világban található ellentmondásokról, a valódi értékek folyamatos háttérbe szorulásáról, a boldogság és szórakozás közötti különbségekről és még számos lényeges gondolatról, amelyeket egy nyugati világban lévő embernek érdemes megszívlelni. A másfélórás tanítás végén Csöpel Láma felkérte a jelenlévőket, hogy amennyiben lennének kérdéseik, akkor megpróbál válaszolni azokra, majd hozzá fűzte - némi derültséget okozva ezzel - de nem biztos, hogy sikerül. Mivel egy nagyon bátor és érdeklődő hallgatóság volt jelen, a kérdések, még több mint egy óra hosszán keresztül – mint a nyilak - záporoztak feléje. Nagyon jó volt látni, hogy a Láma által gondosan adagolt humorérzéknek és a tanításon átívelő gyengédségnek köszönhetően, a jelenlévőkben lévő esetleges kezdeti feszültség, óvatos tapogatózó bizalmatlanság a tanítás végére átváltott egy nyitott, bizalommal teli érdeklődéssé, amely talán a szemek csillogásán és őszintén feltörő kacajok könnyedségén keresztül volt észrevehető.
Ami roppant érdekes volt számomra, hogy hallgatóságból már többen találkoztak személyesen Tiszteletreméltó Láma Csöpellel a tavalyi évben első ízben megrendezett Kurultajon és ennek volt köszönhető jelenlegi érdeklődésük. A hallgatóság köréből volt, akire olyan mély benyomást tett az ott elhangzott Guru Rinpoche invokáció és mantra, hogy megkérte a Lámát, hogy legyen szíves és énekelje el ismét azt.
Annak aki talán először találkozott a tibeti Buddhizmussal, szerencséje volt, mert Balogh Zsolt közreműködésének köszönhetően, aznap érkeztek meg Pécsre a központ részére a tavalyi évben Mongóliából megrendelt thankák avagy tekercsképek. Amelyeket az előadóterem falára felfüggesztve, tovább tudtuk emelni a tanítás fényét, és engedtünk ezzel is talán egy résnyi bepillantást abba a hihetetlenül mély és gazdag kultúrába vagy hagyományvonalba, amely Tibetből töretlenül jutott el -Tiszteletreméltó Láma Csöpel közvetítésével - Magyarországra és azon belül is hozzánk Pécsre ezen a gyönyörű verőfényes májusi délutánon.